บริษัท ดีเอสอาร์ แทรเวล จำกัด
เลขที่ 23 ถ.แม่น้ำแคว ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-624600 , 01-8566865 แฟกซ์ 034-624787
TAT Licensce 11/3084

บริษัท ดี.เอส.อาร์. แทรเวล ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ โดยถูกต้องตามกฎหมาย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดี เพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุดแก่นักท่องเที่ยว โดยมีแนวทางในการให้บริการดังนี้
- จัดทัวร์กรุ๊ป
- จัดสัมมนา
- จัดเลี้ยงสังสรรค์ เกมส์สันทนาการ
- แข่งกีฬากระชับมิตร ดนตรี โชว์
- พิธีกรสำหรับงานเลี้ยง
- กิจกรรมระหว่างการเดินทาง
โดยมีทีมสต๊าฟอำนวยความสะดวกจัดหาและจัดเตรียมสถานที่

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะจองทัวร์ หรือ
ให้ D.S.R.TRAVEL จัดเสนอรายการทัวร์สำหรับคณะท่าน โปรดคลิก


ประมวลภาพ