รายละเอียดโปรแกรม
ริเวอร์แควทัวร์กาญจนบุรี
- รถรับจากที่พักในกทม. ประมาณ 6.30 - 7.30 น.
- ถึงกาญจนบุรีประมาณ 9.30 น. เยี่ยมชมสุสานสัมพันธมิตร, พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 , สะพานข้ามแม่น้ำแคว
- นั่งรถไฟผ่านทางรถไฟสายมรณะ ถึงสถานีน้ำตกประมาณ 13.00 น.
- พาไปรับประทานที่แพกิตติชมทัศนียภาพของแม่น้ำแควน้อย
- 14.15 น. พาไปน้ำตกไทรโยคน้อย พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
- 15.15 น. เดินทางกลับ กทม. ส่งกลับที่พัก แพ็กเก็จรวม : สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, อาหารกลางวัน, รถรับ-ส่ง ที่พัก, ประกันภัย ราคาท่านละ 1,800 บาท
จองโปรแกรม หรือ สอบถามรายละเอียดที่ Tel. 086-3212220
ชื่อผู้จอง : 
 
Email : 
 
เบอร์โทรศัพท์ : 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :