รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์กาญจนบุรี 2วัน 1 คืน
วันแรก
- รถรับจากที่พักในกทม. ประมาณ 6.30 - 7.30 น.
- ถึงกาญจนบุรีประมาณ 9.30 น. เยี่ยมชมสุสานสัมพันธมิตร, พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 , สะพานข้ามแม่น้ำแคว
- นั่งรถไฟผ่านทางรถไฟสายมรณะ ถึงสถานีน้ำตกประมาณ 13.00 น.
- พาไปรับประทานที่แพกิตติชมทัศนียภาพของแม่น้ำแควน้อย
- 14.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมช่องเขาขาด และแวะชมถ้ำ
- 17.00 น. แวะน้ำตกไทรโยคน้อย พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
- 18.15 น. เข้าที่พักที่แพกิตติ
- 19.15 น. รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
- 8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
- 9.30 น. พาไปหมู่บ้านช้าง
- 10.00 น. ถึงหมู่บ้านช้าง ขี่ช้างชมเข้าป่า
- 11.30 น. ล่องแพชมความงามของแม่น้ำแควน้อย รับประทานอาหาร
- 14.30 น. เดินทางกลับกทม. ส่งกลับที่พัก

แพ็กเก็จรวม : สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, อาหารกลางวัน 2 มื้อ, เช้า 1 มื้อ, เย็น 1 มื้อ,
รถรับ-ส่ง ที่พัก, ประกันภัย
ราคาท่านละ 2,500 บาท
จองโปรแกรม หรือ สอบถามรายละเอียดที่ Tel. 086-3212220
ชื่อผู้จอง : 
 
Email : 
 
เบอร์โทรศัพท์ : 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :