รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์กาญจนบุรี-เอราวัณ 2วัน 1คืน
วันแรก
- รถรับจากที่พักในกทม. ประมาณ 6.30 - 7.30 น.
- ถึงกาญจนบุรีประมาณ 9.30 น. เยี่ยมชมสุสานสัมพันธมิตร, พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 , สะพานข้ามแม่น้ำแคว
- นั่งรถไฟผ่านทางรถไฟสายมรณะ ถึงสถานีน้ำตกประมาณ 13.00 น.
- พาไปรับประทานที่แพกิตติชมทัศนียภาพของแม่น้ำแควน้อย
- 14.15 น. นั่งเรือหางยาวไปหมู่บ้านช้าง เพื่อขี่ช้าง
- 16.30 น. ล่องแพชมความงามของแม่น้ำแควน้อย
- 17.15 น. กลับที่พักแพกิตติ
- 19.15 น. รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
- 7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
- 7.45 น. ออกเดินทางไปน้ำตกเอราวัณ
- 9.00 น. ถึงน้ำตกเอราวัณ เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
- 13.00 น. กลับไปแพกิตติเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
- 14.30 น. เดินทางกลับกทม. ส่งกลับที่พัก

แพ็กเก็จรวม : สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, อาหารกลางวัน 2 มื้อ, เช้า 1 มื้อ, เย็น 1 มื้อ,
รถรับ-ส่ง ที่พัก, ประกันภัย
ราคาท่านละ 3,000 บาท
จองโปรแกรม หรือ สอบถามรายละเอียดที่ Tel. 086-3212220
ชื่อผู้จอง : 
 
Email : 
 
เบอร์โทรศัพท์ : 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :