รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์กาญจนบุรี-เอราวัณ 3วัน 2คืน
วันแรก
- รถรับจากที่พักในกทม. ประมาณ 6.30 - 7.30 น.
- ถึงกาญจนบุรีประมาณ 9.30 น. เยี่ยมชมสุสานสัมพันธมิตร, พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 , สะพานข้ามแม่น้ำแคว
- นั่งรถไฟผ่านทางรถไฟสายมรณะ ถึงสถานีน้ำตกประมาณ 13.00 น.
- พาไปรับประทานที่แพกิตติชมทัศนียภาพของแม่น้ำแควน้อย
- 14.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมช่องเขาขาด และแวะชมถ้ำ
- 17.00 น. แวะน้ำตกไทรโยคน้อย พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
- 18.15 น. เข้าที่พักที่แพกิตติ
- 19.15 น. รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสอง
- 8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
- 9.30 น. เดินทางไปยังแคมป์ช้าง
- 10.00 น. ขี่ช้าง + ล่องแพ
- 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
- 13.30 น. เยี่ยมชมถ้ำกระแซ บริเวณทางรถไฟสายมรณะ
- 14.30 น. กลับที่พักแพกิตติ พักผ่อนตามอัธยาศัย
- 19.15 น. รับประทานอาหารค่ำ
วันที่สาม
- 7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
- 7.45 น. ออกเดินทางไปน้ำตกเอราวัณ
- 9.00 น. ถึงน้ำตกเอราวัณ เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
- 13.00 น. กลับไปแพกิตติเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
- 14.30 น. เดินทางกลับกทม. ส่งกลับที่พัก แพ็กเก็จรวม : สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, อาหารกลางวัน 3 มื้อ, เช้า 2 มื้อ, เย็น 2 มื้อ,
รถรับ-ส่ง ที่พัก, ประกันภัย
ราคาท่านละ 4,200 บาท
จองโปรแกรม หรือ สอบถามรายละเอียดที่ Tel. 086-3212220
ชื่อผู้จอง : 
 
Email : 
 
เบอร์โทรศัพท์ : 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :