เหนือ
จังหวัด ชื่ออุทยานแห่งชาติ
กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองลาน (กำแพงเพชร)
กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (กำแพงเพชร)
กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (กำแพงเพชร)
เชียงราย อุทยานแห่งชาติขุนแจ (เชียงราย)
เชียงราย อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (เชียงราย)
เชียงราย อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เชียงราย)
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติขุนขาน (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติเชียงดาว (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติออบขาน (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง (เชียงใหม่)
ตาก อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ (ตาก)
ตาก อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช (ตาก)
ตาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (ตาก)
ตาก อุทยานแห่งชาติแม่เมย (ตาก)
ตาก อุทยานแห่งชาติลานสาง (ตาก)
น่าน อุทยานแห่งชาติขุนน่าน (น่าน)
น่าน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน (น่าน)
น่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (น่าน)
น่าน อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน (น่าน)
น่าน อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (น่าน)
น่าน อุทยานแห่งชาติแม่จริม (น่าน)
น่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (น่าน)
พะเยา อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (พะเยา)
พะเยา อุทยานแห่งชาติดอยภูซาง (พะเยา)
พะเยา อุทยานแห่งชาติแม่ปืม (พะเยา)
พิษณุโลก อุทยานแห่งชาติเจ็ดแคว (พิษณุโลก)
พิษณุโลก อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (พิษณุโลก)
พิษณุโลก อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ (พิษณุโลก)
พิษณุโลก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (พิษณุโลก)
เพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ (เพชรบูรณ์)
เพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก (เพชรบูรณ์)
เพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว (เพชรบูรณ์)
แพร่ อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง (แพร่)
แพร่ อุทยานแห่งชาติแม่ยม (แพร่)
แพร่ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย (แพร่)
แม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสือ (แม่ฮ่องสอน)
แม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ (แม่ฮ่องสอน)
แม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติแม่เงา (แม่ฮ่องสอน)
แม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติสาละวิน (แม่ฮ่องสอน)
ลำปาง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (ลำปาง)
ลำปาง อุทยานแห่งชาติดอยจง (ลำปาง)
ลำปาง อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (ลำปาง)
ลำปาง อุทยานแห่งชาติแม่วะ (ลำปาง)
ลำพูน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน (ลำพูน)
ลำพูน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง (ลำพูน)
สุโขทัย อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (สุโขทัย)
สุโขทัย อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (สุโขทัย)
อุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติคลองตรอน (อุตรดิตถ์)
อุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (อุตรดิตถ์)
อุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน (อุตรดิตถ์)
กลาง-ตะวันออก
จังหวัด ชื่ออุทยานแห่งชาติ
กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (กาญจนบุรี)
กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (กาญจนบุรี)
กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ (กาญจนบุรี)
กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (กาญจนบุรี)
กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติไทรโยค (กาญจนบุรี)
กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติลำคลองงู (กาญจนบุรี)
กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (กาญจนบุรี)
จันทบุรี อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (จันทบุรี)
จันทบุรี อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น (จันทบุรี)
จันทบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว (จันทบุรี)
ตราด อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว (ตราด)
ตราด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (ตราด)
ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (ประจวบคีรีขันธ์)
ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด (ประจวบคีรีขันธ์)
ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง (ประจวบคีรีขันธ์)
ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร (ประจวบคีรีขันธ์)
ปราจีนบุรี อุทยานแห่งชาติทับลาน (ปราจีนบุรี)
เพชรบุรี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (เพชรบุรี)
ระยอง อุทยานแห่งชาติเชาชะเมา-เขาวง (ระยอง)
ระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (ระยอง)
ราชบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (ราชบุรี)
สระแก้ว อุทยานแห่งชาติตาพระยา (สระแก้ว)
สระแก้ว อุทยานแห่งชาติปางสีดา (สระแก้ว)
สระบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย (สระบุรี)
สระบุรี อุทยานแห่งชาติพุทธฉาย (สระบุรี)
สุพรรณบุรี อุทยานแห่งชาติพุเตย (สุพรรณบุรี)
ใต้
จังหวัด ชื่ออุทยานแห่งชาติ
กระบี่ อุทยานแห่งชาติพนมเบญจา (กระบี่)
กระบี่ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี (กระบี่)
กระบี่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา (กระบี่)
กระบี่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี (กระบี่)
ชุมพร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร (ชุมพร)
ตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (ตรัง)
นครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติเขานัน (นครศรีธรรมราช)
นครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติเขาหลวง (นครศรีธรรมราช)
นครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง (นครศรีธรรมราช)
นครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด (นครศรีธรรมราช)
นครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (นครศรีธรรมราช)
นราธิวาส อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป (นราธิวาส)
นราธิวาส อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (นราธิวาส)
นราธิวาส อุทยานแห่งชาติเขามะนาว-อ่าวตันหยง (นราธิวาส)
ปัตตานี อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว (ปัตตานี)
พังงา อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง (พังงา)
พังงา อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ (พังงา)
พังงา อุทยานแห่งชาติศรีพังงา (พังงา)
พังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง (พังงา)
พังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (พังงา)
พังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (พังงา)
พังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (พังงา)
พังงา อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า (พัทลุง)
ภูเก็ต อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (ภูเก็ต)
ยะลา อุทยานแห่งชาติบางลาง (ยะลา)
ระนอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว (ระนอง)
ระนอง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี (ระนอง)
ระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม (ระนอง)
ระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน (ระนอง)
สงขลา อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง (สงขลา)
สงขลา อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี (สงขลา)
สตูล อุทยานแห่งชาติตะรุเตา (สตูล)
สตูล อุทยานแห่งชาติทะเลบัน (สตูล)
สตูล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (สตูล)
สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติแกร่งกรุง (สุราษฎร์ธานี)
สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาสก (สุราษฎร์ธานี)
สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติคลองพนม (สุราษฎร์ธานี)
สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (สุราษฎร์ธานี)
สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน (สุราษฎร์ธานี)
สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (สุราษฎร์ธานี)
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด ชื่ออุทยานแห่งชาติ
ขอนแก่น อุทยานแห่งชาติน้ำพอง (ขอนแก่น)
ขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ (ขอนแก่น)
ขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน (ขอนแก่น)
ขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูเวียง (ขอนแก่น)
ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดโตน (ชัยภูมิ)
ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติไทรทอง (ชัยภูมิ)
ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (ชัยภูมิ)
ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา (ชัยภูมิ)
นครพนม อุทยานแห่งชาติภูลังกา (นครพนม)
นครราชสีมา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (นครราชสีมา)
มุกดาหาร อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว (มุกดาหาร)
มุกดาหาร อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (มุกดาหาร)
เลย อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (เลย)
เลย อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (เลย)
เลย อุทยานแห่งชาติภูเรือ (เลย)
ศรีสะเกษ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (ศรีสะเกษ)
สกลนคร อุทยานแห่งชาติภูผายล (สกลนคร)
สกลนคร อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก (สกลนคร)
สกลนคร อุทยานแห่งชาติภูพาน (สกลนคร)
อุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม (อุดรธานี)
อุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ (อุบลราชธานี)
อุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (อุบลราชธานี)
อุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย (อุบลราชธานี)