ก่อนอื่นคงต้องขออนุญาต นำคู่มือท่องเที่ยว 8 จังหวัดล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเส้น
ทางท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ให้นักท่อง เที่ยวได้มีโอกาส สัมผัส
...เรียนรู้...และเข้าใจวิถีความเป็นล้านนามาเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตในนามของเว็บเที่ยวไทยดอทคอม สำหรับเนื้อหาที่ทางเว็บไซด์ได้นำมา
แสดงได้คัดลอกมาเพียงส่วนหนึ่งซึ่งเป็นในส่วนของเส้นทางท่องเที่ยวหลายเส้นทางที่น่าสนใจ และเหมาะมากสำหรับ นักท่องเที่ยวที่ที่ต้องการ
เดินทางไปท่องเที่ยวภาคเหนือ นอกจาก 8 จังหวัดล้านนา อันเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดแล้ว สำหรับผู้ชื่นชมในความรุ่งเรืองทาง
วัฒนธรรมและ ผู้รักการเดินทางทั้งหลาย สามารถตั้งต้นจากที่นี่ แล้วเดินทางต่อไปยังประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อันได้แก่ จีนตอนใต้ (ยูนนาน)
พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชาดัง นั้นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้นำมาเผยแพร่นี้ จึงเป็นเสมือนการเปิดประตูอารยธรรม..จากล้านนา สู่ลุ่มแม่น้ำโขง
..ที่ซึ่งวัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงกัน เอกลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะตัวของดินแห่งนี้ท้าทายให้เราเดินทางมาสัมผัสและ ประจักษ์กับความงดงาม
และคุณค่า..ผ่านสายตา และก้าวย่างของนักเดินทางเอง