เส้นทางขับรถท้าทายกว่า 7000 โค้ง 3 วัน 2 คืน วงกลมเชียงใหม่-เมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน
วันที่ 1
เช้า รับประทานอาหารเช้าในเมืองเชียงใหม่แล้วเดินทางสู่แม่ฮ่องสอน(ใช้เส้นทาง ทล.108)ผ่านอำเภอจอมทอง สักการะ พระธาตุศรีจอมทอง
(ปีชวด) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี / เดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเส้นทาง ทล.108 ลัดเลาะตามแม่น้ำแม่แจ่ม ผ่านอำเภอฮอดแวะเยือน
ออบหลวง ความงดงามและความท้าทายที่จุดเดียวกันในช่องเขาขาดที่แคบและสูงชัน / เลี้ยวขวาใช้เส้นทาง ทล.1088 สู่อำเภอแม่แจ่ม
บ่าย รับประทานอาหารกลางวันแล้วเดินทางต่อไปบนเส้นทาง ทล.1263 ผ่านบ้านแม่นาจร-บ้านปางอุ๋ง เพื่อฝึกทักษะการขับขี่รถ บนเส้นทาง
คดเคี้ยวสูงชันแต่สวยงามของดอยขุนยวม
เย็น ถึงที่พักแม่ฮ่องสอน รับประทานอาหารเย็น ย่อยอาหารเย็นด้วยการ shopping ตลาด คนไต Night Plaza (อาคารชานกะเล) สินค้าและ
อาหารพื้นเมืองของชาวแม่ฮ่องสอน
วันที่ 2
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ตลาดเช้า ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมชาวไต / สักการะพระธาตุดอยกองมู ปูชะนียสถานคู่บ้านคู่เมือง เยี่ยมชมศิลปะไทยใหญ่
ที่งดงามรวมถึงศิลปะพม่าที่ที่น่าสนใจที่บริเวณ วัดจองคำและวัดจองกลาง / แล้วเดินทางต่อไป บ้านน้ำเพียงดินโดยเรือหางยาวที่ท่าเรือห้วยเดื่อ
ล่องน้ำบ่าย และทักทาย กะเหรี่ยงคอยาว
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางสู่เชียงใหม่ด้วยเส้นทาง ทล.1095 แวะชมถ้ำปลา ถ้ำลอด ผ่าน อ.ปาย ชมวิวที่ อช.ห้วยน้ำดัง ชม
มหัศจรรย์ธรรมชาติที่ โป่งเดือด เลี้ยวขวาเข้าเส้น ทล.107 ที่ตลาดแม่มาลัยเข้าสู่เชียงใหม่
เย็น รับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศอาหารล้านนาที่กาดหมั้ว / ซื้อสินค้าที่ระลึก OTOP / เข้าที่พักเมืองเชียงใหม่
วันที่ 3
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วอำลาดินแดนนพบุรีศรีนครพิงค์ เดินทางโดยสวัสดิภาพ